Populära artiklar

Kom igång

Allt du behöver veta för att komma igång med din aktiebok och ägandeadministration i NVR

Henrik Kristensen avatarPontus Rudbo avatar
2 författare4 artiklar

Registrera händelser

Allt du behöver veta för att registrera nya händelser i NVR

Henrik Kristensen avatarJohan Christensen avatarPontus Rudbo avatar
3 författare16 artiklar

Aktiebokslagen och administrering av aktieboken

Allt du behöver veta om regelefterlevnad och vilka fördelarna är att digitalisera aktieboken

Henrik Kristensen avatar
1 författare2 artiklar

Aktiebrev

Allt du behöver veta om aktiebrev och hur det används i praktiken

Henrik Kristensen avatar
1 författare4 artiklar

Pantsättningar

Allt du behöver veta om pantsättningar och hur det används i NVR

Henrik Kristensen avatar
1 författare1 artikel

Enkel och avancerad överlåtelse

Allt du behöver veta om övergång av äganderätt från en person till en annan

Henrik Kristensen avatar
1 författare2 artiklar

Emissioner

Allt du behöver veta om nyemissioner, apportemissioner och fondemissioner

Henrik Kristensen avatar
1 författare3 artiklar

Split och omvänd split

Allt du behöver veta om sammanläggningar och uppdelningar av aktier

Henrik Kristensen avatar
1 författare2 artiklar

Aktiekapital, aktieutdelning och omstämpling av aktier

Allt du behöver veta om minskning av aktiekapital, aktieutdelning till annan person och omstämpling av aktier

Henrik Kristensen avatar
1 författare3 artiklar

Anteckningar

Hur du skriver anteckningar och när du behöver göra det

Henrik Kristensen avatar
1 författare1 artikel

Ägardepå

Se ditt ägande i onoterade bolag

Pontus Rudbo avatar
1 författare2 artiklar

Gruppkonton

För dig som ska föra många aktieböcker

Pontus Rudbo avatar
1 författare1 artikel

Rapporter

Exportera innehåll från NVR

Pontus Rudbo avatar
1 författare1 artikel

Abonnemang och betalningar

Johan Christensen avatar
1 författare1 artikel