Alla samlingar
Registrera händelser
Överlåtelse - så här registrerar du en enkel överlåtelse i NVR
Överlåtelse - så här registrerar du en enkel överlåtelse i NVR

Beskrivning och tillvägagångssätt för hur du registrerar en enkel överlåtelse mellan en köpare och säljare.

Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innan du kan skapa en överlåtelse behöver du välja det bolag som överlåtelsen berör och trycka på knappen ”+ Ny händelse”.'

Steg 1-Välj datum

Välj sedan datum för när överlåtelsen skall registreras i aktieboken. Observera att samtliga händelser som registreras i NVR måste ske i tidskronologisk ordning och att du inte kan bakdatera en överlåtelse till ett tidigare datum än den senaste registrerade händelsen i NVR.

Steg 2-Välj säljare

Välj vem som är säljare, dvs den överlåtande parten som antingen kan vara en fysisk person eller bolag (organisation). Du kan enbart välja en säljare som vid registreringstillfället finns i NVR som ägare av minst 1 aktie.

Steg 3-Välj antal aktier

Välj hur många aktier som skall överlåtas och om det finns mer än ett aktieslag, så kan du registrera en enkel transaktion med överlåtelse av fler än ett aktieslag samtidigt. Utöver att skriva in antalet som skall överlåtas finns en möjlighet att välja att ägarens samtliga aktier skall överlåtas. Du kan inte välja att överlåta fler aktier än vad denna specifika delägare innehar.

Om vi har valt ange antal kan man nu göra ytterligare ett val, antingen låter man NVR automatiskt välja vilka aktienummer som skall överlåtas, eller så kan man styra exakt vilken eller vilka aktieposter som skall överlåtas. Du kan styra detta exakt så att du kan uppge vilka aktienummer som skall överlåtas.

Steg 4-Uppge köpare

Köparen kan vara en existerande ägare och då väljer man köparen från rullgardinsmenyn. Köparen kan också vara en ny delägare och då kan man lägga till denna manuellt. Man skall uppge:

  • om köparen är en fysisk person eller en organisation

  • Nationalitet

  • Svenskt person-/organisationsnummer eller annat identifieringsnummer

Om köparen har svenskt person-/organisationsnummer kan man klicka på knappen ”Hämta information”. Då kommer namn, aktuell adress och eventuell annan kontaktinformation som kan erhållas från andra källor (t.ex. Bolagsverket, SPAR-registret) att hämtas automatiskt.

  • Om dessa uppgifter INTE kan hämtas, skall du fylla i köparens namn (minimikrav) och adress, samt gärna e-post uppgifter.

  • Är köparen omyndig, kan du fylla i uppgifter om kontaktperson eller förmyndare.

Steg 5-Lägg till anteckning (Valfritt)

Till händelsen finns även ett anteckningsfält. Här kan du, om du vill, skriva minnesanteckningar eller annan information om händelsen. Denna anteckning blir INTE synlig i utskrift av aktieboken, utan denna info kan enbart administratörer/observatören av aktiebokstjänsten ta del av via översikt Aktiebokshändelser och ”Mer info” om specifik händelse.

Steg 6-Ladda upp bilaga (Valfritt)

Till händelsen finns även möjlighet att ladda upp en eller flera bilagor som då kopplas till denna händelse. Exempel på bilaga kan vara kopia på transaktionsnota eller annan instruktion om överlåtelse. Bilagan blir INTE synlig i utskrift av aktieboken, utan denna info kan enbart administratörer/observatören av aktiebokstjänsten ta del av via översikt Aktiebokshändelser och ”Mer info” om specifik händelse.

Steg 7-Slutför överlåtelse

Klicka på knappen ”Slutför”. Om allt är ifyllt korrekt så kommer transaktionen att registreras och aktieboken och alla andra rapporter kommer att uppdateras motsvarande.

Om någon av köparen och/eller säljaren har en depå i NVR kommer de att notifieras att deras innehav i bolaget har ändrats. De har då möjligheten att logga in på NVR för att kontrollera de uppdaterade uppgifterna. Denna notifiering finns som stöd till både administratören och ägarna då de involverade parterna ges möjlighet att reagera om registreringen av någon anledning är fel. Detta är också viktigt för transparens.

Fick du svar på din fråga?