Alla samlingar
Registrera händelser
Uppdelning eller split - så här registrerar du en uppdelning i NVR
Uppdelning eller split - så här registrerar du en uppdelning i NVR
Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innan du kan skapa en uppdelning behöver du välja det bolag som uppdelningen berör och trycka på knappen ”+ Ny händelse”.

Steg 1-Välj datum

Välj datum som uppdelningen blir införd i aktieboken. Precis som alla andra typer av händelser registreras uppdelning i tidskronologisk ordning.

Steg 2-Splitkvot

Här kan du välja mellan att uppge splitkvot (t.ex. 10/1), eller att uppge hur många aktier det skall finnas efter uppdelning.

Steg 3-Välj metod att fördela aktierna

NVR kommer automatiskt visa hur många aktier som emitteras baserat på splitkvot eller ökningen av antal aktier. I fördelningslistan kan du även se om manuell tilldelning går jämt ut, eller om du behöver välja en av de andra fördelningsmetoderna.

Steg 4-Lägg till anteckning (Valfritt)

Till händelsen finns även ett anteckningsfält. Här kan du, om du vill, skriva minnesanteckningar eller annan information om händelsen. Denna anteckning blir INTE synlig i utskrift av aktieboken, utan denna info kan enbart administratörer/observatören av aktiebokstjänsten ta del av via översikt Aktiebokshändelser och ”Mer info” om specifik händelse.

Steg 5-Ladda upp bilaga (Valfritt)

Till händelsen finns även möjlighet att ladda upp en eller flera bilagor som då kopplas till denna händelse. Exempel på bilaga kan vara kopia på stämmobeslut eller annan handling. Bilagorna blir INTE synlig i utskrift av aktieboken, utan denna info kan enbart administratörer/observatören av aktiebokstjänsten ta del av via översikt Aktiebokshändelser och ”Mer info” om specifik händelse.

Steg 6-Numrering av aktier

Välj om NVR skall numrera de nya aktierna automatiskt, eller om du vill kunna styra detta manuellt.

Steg 7-Slutför uppdelning

Klicka på knappen ”Slutför”. Om allt är ifyllt korrekt så kommer händelsen att registreras och aktieboken och alla andra rapporter kommer att uppdateras motsvarande.

Om någon av ägarna har en depå i NVR kommer de att notifieras att deras innehav i bolaget har ändrats. De har då möjligheten att logga in på NVR för att kontrollera de uppdaterade uppgifterna. Denna notifiering finns som stöd till både administratören och ägarna då de involverade parterna ges möjlighet att reagera om registreringen av någon anledning är fel. Detta är också viktigt för transparens.

Fick du svar på din fråga?