Alla samlingar
Enkel och avancerad överlåtelse
Avancerad överlåtelse - vad är det och vad är syftet
Avancerad överlåtelse - vad är det och vad är syftet
Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En överlåtelse är övergång av äganderätt från en person till en annan. I NVR kallas, för enkelhets skull, den överlåtande parten för ”säljare” och den övertagande parten för ”köpare” oavsett om överlåtelsen har skett genom köp, byte, gåva, arv eller annan anledning. Med en avancerad överlåtelse avses samtliga kombinationer av:

  • En säljare, många köpare

  • Många säljare, en köpare

  • Många säljare, många köpare

Vänligen observera att du enbart kan överlåta aktier som är fria för överlåtelse. Om det finns aktier som har registrerats i NVR att vara pantsatta, så måste pantsättningen avregistreras innan överlåtelsen kan registreras.

Vid registrering av avancerad överlåtelse kommer du inte kunna styra exakt vilka aktienummer som överlåts, utan systemet kommer att välja detta automatiskt. Om du har behov att kunna styra detta exakt, så hänvisas du till enkel överlåtelse.

Om aktierna har registrerats i NVR att de omfattas av hembud eller andra förbehåll så kommer du att kunna registrera transaktionerna, men du bör kontrollera vad du förväntas vidta för åtgärder beroende på hur dessa hembud/förbehåll är formulerade i Bolagsordningen.

Fick du svar på din fråga?