Alla samlingar
Enkel och avancerad överlåtelse
Enkel överlåtelse - vad är det och vad är syftet
Enkel överlåtelse - vad är det och vad är syftet
Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En överlåtelse är övergång av äganderätt från en person till en annan. Med detta avses samtliga kombinationer av:

  • Från en fysisk person till en annan fysisk person

  • Från en fysisk person till eget bolag eller annat bolag (organisation)

  • Från ett bolag till sig själv eller annan fysisk person

  • Från ett bolag till ett annat bolag

Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, byte, gåva, arv eller annan anledning. En enkel överlåtelse skall användas i samtliga fall när man skall registrera en övergång av äganderätt från en person till en annan. I NVR kallas, för enkelhets skull, den överlåtande parten för ”säljare” och den övertagande parten för ”köpare” oavsett om överlåtelsen har skett genom köp, byte, gåva, arv eller annan anledning.

Vänligen observera att du enbart kan överlåta aktier som är fria för överlåtelse. Om det finns aktier som har registrerats i NVR att vara pantsatta, så måste pantsättningen avregistreras innan överlåtelsen kan registreras.

Om aktierna har registrerats i NVR att de omfattas av hembud eller andra förbehåll så kommer du att få en varning om detta. Transaktionen kommer att kunna registreras, men du bör kontrollera vad du förväntas vidta för åtgärder beroende på hur dessa hembud/förbehåll är formulerade i Bolagsordningen. I förekommande fall kan det vara så att det finns åtgärder som du måste vidta innan du kan föra in den nya ägaren i aktieboken.

Fick du svar på din fråga?