Alla samlingar
Anteckningar
Anteckningar - vad är det och vad är syftet
Anteckningar - vad är det och vad är syftet
Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I en aktiebok och till respektive aktiepost skall det finnas möjlighet att skriva anteckningar som sedan blir en del av den historik som skall bevaras.

  • En anteckning kan vara förtydligande information om en händelse om t.ex.

  • Ett avtal om överlåtelse har ingåtts vid ett datum, men anmälan till bolaget om införande i aktieboken har dröjt, då kan det finnas en poäng att notera när den skatterättsliga överlåtelsen skedde.

  • Vid utgivning och återlämning (makulering) av aktiebrev skall detta noteras i aktieboken.

  • När aktieägare har förlorat sitt aktiebrev och en process för att döda detta värdepappers inleds. Lika så när dödningsprocessen är slutförd och eventuellt nytt aktiebrev utfärdas som ersätter det dödade.

  • En annan anledning till att införa en anteckning i aktieboken kan vara en förklaring till en korrektionstransaktion, i den händelse som man har råkat registrera fel vid ett tidigare tillfälle.

I den händelse av att ett bolag har hembud eller förbehåll i sin bolagsordning och överlåtelser sker som initierar dessa klausuler, då skall den efterföljande processen noteras i aktieboken.

Exempel på anteckningar vid hembud

En aktieägare anmäler att aktier som omfattas av hembud har överlåtits till annan person, då skall anmälan noteras och dateras i aktieboken. Därefter skall det noteras och daterats att hembudsprocess har initierats. Om det sedan har anmälts intresse av övriga ägare att helt eller delvis förvärva de hembjudna aktierna så skall detta också noteras och daterats i aktieboken.

Dessutom, om någon av de inblandade parterna och/eller övriga aktieägare är missnöjda med hanteringen av processen av hembudsprocessen och önskar väcka talan skall detta noteras och dateras i aktieboken.

Exempel på anteckningar vid inlösenförbehåll

En aktieägare anmäler till styrelsen att denne har för avsikt att lösa in sina aktier som omfattas av inlösenförbehåll. Då skall anmälan noteras och dateras i aktieboken. Dessutom, om någon av de inblandade parterna och/eller övriga aktieägare är missnöjda med hanteringen av processen av inlösenförbehållet och önskar väcka talan skall detta noteras och dateras i aktieboken.

Exempel på anteckningar vid förköpsförbehåll

En aktieägare anmäler till styrelsen att denne har för avsikt att överlåta sina aktier som omfattas av förköpsförbehåll. Då skall anmälan noteras och dateras i aktieboken. På samma sätt, om en part önskar förvärva aktier som omfattas av förköpsförbehåll, då skall detta noteras och dateras i aktieboken.

Dessutom, om någon av de inblandade parterna och/eller övriga aktieägare är missnöjda med hanteringen av processen av försköpsförbehållet och önskar väcka talan skall detta noteras och dateras i aktieboken.

Exempel på anteckningar vid samtyckesförbehåll

En aktieägare anmäler till styrelsen att denne har för avsikt att överlåta sina aktier som omfattas av samtyckesförbehåll. Då skall anmälan noteras och dateras i aktieboken. Styrelsen skall sedan agera i linje med hur samtyckesförbehållet är formulerat. På samma sätt, om en part önskar förvärva aktier som omfattas av samtyckesförbehåll, då skall detta noteras och dateras i aktieboken.

Dessutom, om någon av de inblandade parterna och/eller övriga aktieägare är missnöjda med hanteringen av processen av försköpsförbehållet och önskar väcka talan skall detta noteras och dateras i aktieboken.

Exempel på anteckningar vi omvandlingsförbehåll

En aktieägare anmäler till styrelsen att denne har för avsikt att omvandla sina aktier som omfattas av inlösenförbehåll. Då skall anmälan noteras och dateras i aktieboken. Dessutom, om någon av de inblandade parterna och/eller övriga aktieägare är missnöjda med hanteringen av processen av omvandlingsförbehållet och önskar väcka talan skall detta noteras och dateras i aktieboken.

Övrigt

Är du i övrigt osäker vad som gäller anteckningar i aktieboken, vänligen rådfråga juridisk expertis.

Fick du svar på din fråga?