Alla samlingar
Registrera händelser
Avancerad överlåtelse - så här registrerar du en avancerad överlåtelse i NVR
Avancerad överlåtelse - så här registrerar du en avancerad överlåtelse i NVR

Beskrivning och tillvägagångssätt för hur du registrerar en avancerad överlåtelse mellan köpare och säljare.

Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innan du kan skapa en avancerad överlåtelse behöver du välja det bolag som överlåtelsen berör och trycka på knappen ”+ Ny händelse”.

Steg 1-Välj datum

Välj datum för när överlåtelsen skall registreras i aktieboken. Observera att samtliga händelser som registreras i NVR måste ske i tidskronologisk ordning och att du inte kan bakdatera en avancerad överlåtelse till ett tidigare datum än senaste registrerade händelse.

Steg 2-Välj aktieslag

Nästa steg är att välja vilket aktieslag som skall överlåtas (säljas). Detta väljer du genom att klicka på rullgardinsmenyn. Vänligen att observera att du enbart kan registrera en avancerad överlåtelse med ett aktieslag i taget.

Steg 3-Fördelning av aktier

Välj hur aktierna fördelas. Det vanligaste förfarandet är att välja manuellt, men det finns även en möjlighet att välja ”pro rata” dvs att urvalet sker i proportion till nuvarande innehav.

Steg 4-Välj antal aktier

Välj hur många aktier som en eller flera säljare skall överlåta. Du kan inte välja att överlåta fler aktier än vad respektive delägare innehar.

Vänligen observera att NVR kommer automatiskt välja vilka aktienummer som skall överlåtas, dvs du kan INTE välja vilka aktienummer som skall överlåtas. Om detta är nödvändigt hänvisas du till enkel överlåtelse där detta kan styras.

Vidare, om den avancerade överlåtelsen omfattar många säljare till många köpare, så kommer du INTE kunna styra vem/vilka av säljarna som säljer till vilken/vilka köpare. Detta kommer att matchas automatiskt av NVR. Är det viktigt att du kan styra detta, så hänvisas du till enkel överlåtelse.

Steg 5-Ange köpare

Köparen kan vara en existerande ägare och då väljer man köparen direkt i listan alternativt söker på namn/nummer. En eller flera köpare kan också vara nya delägare och då kan man lägga till denna manuellt genom att klicka på knappen ”Ny köpare”. Man skall då uppge, för respektive ny köpare:

  • Om köparen är en fysisk person eller en organisation

  • Nationalitet

  • Svenskt person-/organisationsnummer eller annat identifieringsnummer

Om köparen har svenskt person-/organisationsnummer kan man klicka på knappen ”Hämta information”. Då kommer namn, aktuell adress och eventuell annan kontaktinformation som kan erhållas från andra källor (t.ex. Bolagsverket, SPAR-registret) att hämtas automatiskt.

Om dessa uppgifter INTE kan hämtas, skall du fylla i köparens namn (minimikrav) och adress, samt gärna e-post uppgifter.

Är köparen omyndig, kan du fylla i uppgifter om kontaktperson eller förmyndare.

Steg 6-Lägg till anteckning (Valfritt)

Till händelsen finns även ett anteckningsfält. Här kan du, om du vill, skriva minnesanteckningar eller annan information om händelsen. Denna anteckning blir INTE synlig i utskrift av aktieboken, utan denna info kan enbart administratörer/observatören av aktiebokstjänsten ta del av via översikt Aktiebokshändelser och ”Mer info” om specifik händelse.

Steg 7-Ladda upp bilaga (Valfritt)

Till händelsen finns även möjlighet att ladda upp en eller flera bilagor som då kopplas till denna händelse. Exempel på bilaga kan vara kopia på transaktionsnota eller annan instruktion om överlåtelse. Bilagan blir INTE synlig i utskrift av aktieboken, utan denna info kan enbart administratörer/observatören av aktiebokstjänsten ta del av via översikt Aktiebokshändelser och ”Mer info” om specifik händelse.

Steg 8-Slutför avancerad överlåtelse

Klicka på knappen ”Slutför”. Om allt är ifyllt korrekt så kommer transaktionerna att registreras och aktieboken och alla andra rapporter kommer att uppdateras motsvarande. Vänligen notera att detta inte registreras som en ”masstransaktion”, utan detta registreras som separat transaktioner mellan två parter.

Om någon av köparen och/eller säljaren har en depå i NVR kommer de att notifieras att deras innehav i bolaget har ändrats. De har då möjligheten att logga in på NVR för att kontrollera de uppdaterade uppgifterna. Denna notifiering finns som stöd till både administratören och ägarna då de involverade parterna ges möjlighet att reagera om registreringen av någon anledning är fel. Detta är också viktigt för transparens.

Fick du svar på din fråga?