Alla samlingar
Kom igång
Uppläggning av aktiebok utan historik
Uppläggning av aktiebok utan historik
Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Uppläggning av aktiebok utan historik

Om företaget är svenskt så kommer systemet automatiskt att hämta tillgänglig information från Bolagsverket i form av aktiekapital och antal aktier samt fylla i dessa uppgifter i steg 2.

Steg 1

Fyll i organisationsnummer

Steg 2 – Uppge företagets aktiekapital

Notera att informationen kommer in automatiskt vid bekräftelse av "förifyll information". Tryck ok.

Steg 3 – Importera

Om företaget har många aktieägare kan man ladda ner exempelfilen som finns tillgänglig och populera enligt mallen för att sedan läsa in aktieägarna i systemet.

Önskar man inte göra detta klicka enbart på nästa och hoppa över detta steg.

Steg 4


Uppge samtliga ägare till företaget genom att trycka på "lägg till", en gång för varje enskild ägare. Observera att ägare kan anges som antingen privatperson eller juridisk person.


Steg 5 – Fördela aktierna (om flera ägare) och välj införandedatum.

Införandedatum är när ägaren blivit införd i aktieboken. Sker normalt vid bolagsbildning eller köp av aktier.
När samtliga aktier är fördelade - tryck på slutför och färdigställ uppläggningen.

Nu är aktiebokens uppläggning färdig.

Fick du svar på din fråga?