Alla samlingar
Rapporter
Cap table / Aktieägaröversikter
Cap table / Aktieägaröversikter

Sätt att se fördelningen av ägandet och exportera rapporter

Pontus Rudbo avatar
Skrivet av Pontus Rudbo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att på ett enkelt sätt få en överblick över ägandet i bolaget finns det en inbyggd rapport i NVR-plattformen som du kan nå med bara några få klick.

När du är inloggad på bolaget, klicka på "Aktieägare" i menyn till vänster för att få tillgång till er aktieägaröversikt.

Här kan du smidigt sortera efter grupper, aktieslag, aktieägare och även filtrera efter datum för att se hur ägandet såg ut vid en specifik tidpunkt.

Rapporter

För att se en rapport över aktieägandet, så behöver du bara klicka på "Rapporter" och gå till aktieägaröversikt som ligger under inbyggda rapporter.

Här kan du även exportera aktieägarrapporten till pdf eller excel utifrån dagens datum eller ett tidigare datum. Det gör du genom att:

  1. Klicka på de tre punkterna till höger om aktieägaröversikt

  2. Välja format

  3. Välja datum för rapporten

1.

2.

3.

Om du behöver se och exportera mer anpassade aktieägarrapporter är det bara att gå ner till "Mallar och PDF-rapporter".

Innehavsrapport

Innehavsrapporten är till för dig som vill exportera en rapport med ägandet för en enskild aktieägare eller flera. Alla ägandeposter med tillhörande aktieposter inkluderas då för de angivna aktieägarna.

Rapporten exporteras i PDF.

Dynamisk aktieägarrapport

För att ytterligare anpassa översikten över ägandet kan ni använda den dynamiska aktieägarrapporten. Här kan ni välja att inkludera flera olika värden under kategorierna:

  • Ägaruppgifter

  • Bankkonton

  • Ägardepå

  • Kontaktperson/Förmyndare

  • Aktieinformation

  • Aktieinnehav fördelat på aktiepost

Rapporten exporteras alltid i excel.

Liten ägarrapport

Om du vill skriva ut en detaljerad men inte alltför omfattande ägarrapport är det en liten ägarrapport du ska välja. Den innehåller bolagsinformation såsom bolagsstyrelse, bolagsnamn, ledning, aktieägaröversikt, kapitalförändringar samt innehållsförteckning.

En liten ägarrapport exporteras i PDF.

Stor ägarrapport

Den stora ägarrapporten innehåller samma information som en liten ägarrapport, men inkluderar även den fullständiga aktieboken.

En stor ägarrapport exporteras i PDF.

Hur skriver jag ut en rapport?

Allt du behöver höra är att klicka på nerladdnings-symbolen till höger i rapport-menyn (Pilen som pekar neråt).

Fick du svar på din fråga?